Karate

Internacionalni savezi / federacije

KK u Beogradu

KK u ostalim gradovima Srbije

KK u Vojvodini

Kyokushin karate

Magazini / Informacije

Okinawa karate

Ostalo

Savezi / Federacije